دوره و شماره: دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 1-22 (هفته دوم آذر ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه اثرات درمانی انسولین و گلی بن کلامید در دیابت بارداری

صفحه 1-7

مریم زنگنه؛ فیروزه ویسی؛ بهزاد ابراهیمی؛ نگین رضاوند


مروری

3. سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

صفحه 15-21

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی