دوره و شماره: دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-26 (هفته چهارم آذر ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

صفحه 1-8

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


2. بررسی فراوانی توده ها و ضایعات تخمدانی در رده های سنی مختلف

صفحه 9-16

مریم حسنی؛ سجاد علیزاده؛ پری بسطامی؛ فرناز سهیلی


مروری

3. پیامد بارداری در زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید (مقاله مروری)

صفحه 17-26

سیما نظرپور؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ معصومه سیمبر؛ فریدون عزیزی