دوره و شماره: دوره 17، شماره 108، مرداد 1393، صفحه 1-27 (هفته دوم مرداد ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر بیماری پریودنتال بر سقط زودرس جنین در زنان باردار مبتلا به پریودنتیت

صفحه 1-8

حبیب الله قنبری؛ علی علی فروزانفر؛ لیلی حفیظی لطف آبادی؛ مجید رضا مختاری؛ دلارام قائمی؛ فاطمه فرازی؛ نفیسه دستمالچی؛ سیده فاطمه ابراهیم پور