دوره و شماره: دوره 18، شماره 186، اسفند 1394، صفحه 1-27 (هفته چهارم اسفند ماه 1394) 
2. گزارش شخصی زنان باردار از وضعیت سلامت دهان و ارتباط آن با وضعیت معاینه بالینی دهان و دندان

صفحه 9-16

حامد حسین کاظمی؛ مهتاب زینال زاده؛ فرانک فرسام؛ ثریا خفری؛ نرگس مطلوبی


3. تأثیر برخی هورمون‌های مرتبط با سندرم تخمدان پلی کیستیک بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت

صفحه 17-27

صدیقه فروهری؛ ژاله حیدری؛ زهره توانا؛ حمیده میهن پور؛ مهراب صیادی؛ آرزو شایان؛ نوشین یوشنی