دوره و شماره: دوره 17، شماره 116، مهر 1393، صفحه 1-22 (هفته دوم مهرماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین دوز جذبی در سطح پوست با عوارض پوستی مزمن پرتودرمانی بستر پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 1-7

فاطمه همایی شاندیز؛ رهام سالک؛ امیر امیرآبادی؛ نسرین موذن؛ میترا فضل ارثی