دوره و شماره: دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 1-26 (هفته دوم خرداد ماه 1393 ) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان

صفحه 1-9

صنم مرادان؛ محمد فروزش فرد؛ راهب قربانی؛ فرشته فهیم دژبان


مروری

3. مروری بر مفهوم و ساختارحقوق باروری و جنسی در اسناد بین المللی حقوق بشر

صفحه 16-26

رکسانا جان قربان؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ علی تقی پور؛ محمود عباسی