تماس با ما

کارشناس پاسخگو: منصوره محمدنژاد
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)-دفتر مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
 
تلفن: 38525204-051  - زمان پاسخگویی :ساعت 11 تا 15 :13
 برای پیگیری مقالات ارسالی حتمابا شماره تلفن های مجله تماس بگیرید و از فرستادن ایمیل خوداری بفرمایید.
 
ایمیل های ارسالی جهت پیگیری مقالات و  ارسال مقاله جدید رد خواهند شد.  

پست الکترونیک:

CAPTCHA Image