دوره و شماره: دوره 16، شماره 45، فروردین 1392 (هفته سوم فروردین ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

صفحه 1-8

شایسته پراشی؛ مریم کاشانیان؛ افسانه نوتی زهی شه بخش


گزارش مورد

2. گزارش یک مورد اختلال هوشیاری عمیق در خانمی باردار با مسمومیت با سم آمیتراز

صفحه 9-12

بیتا دادپور؛ مهدی فروغیان؛ مهدی طالبی؛ سمیرا توسلی


اصیل پژوهشی

3. پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

صفحه 13-19

شهلا نورانی سعدالدین؛ معصومه گودرزی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی