دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، خرداد 1392 (هفته چهارم خرداد ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی پیامد بارداری مجدد پس از حاملگی مولار

صفحه 1-6

نگین رضاوند؛ مستانه کامروامنش؛ فیروزه ویسی؛ مریم زنگنه؛ ساره بصیری؛ منصور رضایی


2. ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان

صفحه 7-15

الهه بنفشه؛ پروین سالاری؛ پریا حبرانی؛ سلمه دادگر؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ نرجس بحری بحری


3. شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390

صفحه 16-25

راحله عالی جهان؛ مهرداد میرزارحیمی؛ پیمانه احمدی هادی؛ صادق حضرتی