دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، فروردین 1392 (هفته چهارم فروردین ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه نتایج روش hCG با دوز کم به اضافه آگونیست GnRH و hCG تنها با دوز استاندارد در سیکل های IUI با پروتکل های آنتاگونیست

صفحه 1-6

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ عباس افلاطونیان؛ رباب داور؛ لیلی سخاوت؛ فاطمه منصوری مقدم


2. عوامل مؤثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته

صفحه 7-13

لیدا جراحی؛ مصطفی الماسی دوغایی؛ سید رضا حبیب زاده شجاعی


3. بررسی تأثیر پیاده‌روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر

صفحه 14-19

طیبه ریحانی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمود عجم؛ مهناز بقایی


4. نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو

صفحه 20-27

اعظم زرنشان؛ کریم صالح زاده؛ بهلول قربانیان؛ سودابه شرابیانی؛ سولماز شیرپور