دوره و شماره: دوره 16، شماره 68، مهر 1392 (هفته دوم مهر ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

صفحه 1-11

شهلا نورانی سعدالدین؛ رقیه دادی‌گیوشاد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ زهره سپهری شاملو


2. کاربرد منحنی یادگیری برای تعیین تعداد دفعات انجام مهارتهای بالینی منتخب تنظیم خانواده کارآموزان بهورزی

صفحه 12-20

زهرا امامی مقدم؛ سیدرضا مظلوم؛ فاطمه زوبین؛ نیره خسروی القار؛ فاطمه سردارآبادی؛ اقدس کریمی؛ سلمه دادگر


3. بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی

صفحه 21-27

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم حسنی؛ پری بسطامی