دوره و شماره: دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 1-15 (هفته چهارم بهمن ماه 1392) 

گزارش مورد

2. گزارش یک مورد آنژیومیوفیبروبلاستوم واژن در یک بیمار 36 ساله

صفحه 6-8

فاطمه همائی؛ فاطمه توسلی؛ سعادت میرصدرائی؛ نوریه شریفی؛ سودابه شهید ثالث؛ پروانه دهقان


اصیل پژوهشی

3. بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

صفحه 9-15

زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ زهرا ابراهیمی؛ اعظم باقری