دوره و شماره: دوره 16، شماره 89، اسفند 1392، صفحه 1-24 (هفته سوم اسفند ماه 1392) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط عوارض بارداری با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 1-7

شهلا یزدانی؛ زینت السادات بوذری؛ صدیقه اسماعیل زاده؛ سوری نوائی