دوره و شماره: دوره 16، شماره 56، تیر 1392 (هفته دوم تیر ماه 1392) 
2. بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر

صفحه 9-16

شرافت اکابریان؛ مسعود بحرینی؛ صدیقه افراسیابی؛ نیلوفر معتمد؛ مریم حاجی لو


3. تأثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز باکتریال

صفحه 17-27

زهرا محمدزاده؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ یوسف جوادزاده