دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، مرداد 1392 (هفته دوم مرداد ماه 1392) 
2. ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار فاقد عوامل خطر دیابت

صفحه 9-17

نفیسه جهان پاک؛ نسترن رزمجو؛ امیر رضایی اردانی؛ سید رضا مظلوم؛ شکوفه بنکداران


3. تبیین تجارب جنسی زنان در دوره بارداری و شیردهی

صفحه 18-24

سامیه غنا؛ لیلا مهستی جویباری؛ اکرم ثناگو