دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، تیر 1392 (هفته چهارم تیر ماه 1392) 
2. ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار

صفحه 8-15

آناهیتا خدابخشی کولائی؛ صدیقه حیدری؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ محمود حیدری


3. رابطه بین نگرش نسبت به روش های کمک باروری نوین و شاخص های جمعیت شناختی

صفحه 16-23

فریبا شکیبا؛ منوچهر ازخوش؛ بهروز دولتشاهی؛ سید جلال یونسی؛ مریم افتخار