دوره و شماره: دوره 16، شماره 71، آبان 1392 (هفته اول آبان ماه 1392) 
2. تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

صفحه 7-13

فاطمه محمدی؛ جمیله ملکوتی؛ سکینه محمد علیزاده؛ جلیل باباپور


3. بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه

صفحه 14-20

محبوبه فیروزی؛ طاهره زاهدی فرد؛ پروین سالاری؛ سیدرضا مظلوم