دوره و شماره: دوره 18، شماره 147، خرداد 1394، صفحه 1-17 (هفته اول خرداد ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان مبتلا به عفونت های سیستم ژنیتال در شمال شرق کشور در سال 1392

صفحه 1-6

هادی صفدری؛ آیلین صفدری؛ سحر تحققی؛ عاطفه یاری؛ کیارش قزوینی


2. فراوانی هیپرپرولاکتینمی در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم

صفحه 7-13

سودابه تیرگر طبری؛ شهناز برات؛ مجید شربتداران؛ سارا منافی افخم


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد کاردیو میوپاتی حاملگی و درمان با برموکریپتین

صفحه 14-17

فروه وکیلیان؛ سلمه دادگر؛ فاطمه موسوی