دوره و شماره: دوره 18، شماره 168، آبان 1394، صفحه 1-22 (هفته دوم آبان ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر استنشاق اکسیژن بر میزان خونریزی پس از زایمان

صفحه 1-6

زینب سهرابی؛ سارا ضیاغم؛ ملیحه اکبری؛ آراسته بسطامی


3. بررسی فراوانی گونه های کاندیدا در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93-1392

صفحه 15-22

ایمانه خورسند؛ محمد علی قنبری نهزگ؛ حسین زرین فر؛ عبدالمجید فتی؛ علی ناصری؛ پریسا بدیعی؛ محمد جواد نجف زاده