دوره و شماره: دوره 18، شماره 183، اسفند 1394، صفحه 1-31 (هفته اول اسفند ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. ناباروری مردان از دیدگاه طب سنتی ایران، علل و تدابیر آن و مقایسه با طب نوین

صفحه 1-11

سمیه ماهروزاده؛ فرناز سهراب‌وند؛ سودابه بیوس؛ اسماعیل ناظم؛ سید محمد نظری؛ فتانه هاشم دباغیان؛ مریم تقوی شیرازی؛ مریم ایرانزاد اصل


2. بررسی تأثیر ماساژ پشت با روغن کنجد بر درد و طول مدت زایمان زنان نخست زا

صفحه 12-19

مریم عسکری؛ افسانه علوی؛ الهام دشتی نژاد؛ شیما وهابی