دوره و شماره: دوره 18، شماره 145، اردیبهشت 1394، صفحه 1-25 (هفته سوم اردیبهشت ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی فراوانی پروتئین P53 و BCL2 و میزان آنژیوژنز در سرطان آندومتر و ارتباط آن با شاخص های کلینیکو پاتولوژیک

صفحه 1-7

سیما کدخدایان؛ نفیسه ثقفی؛ کامران غفارزادگان؛ فاطمه همایی شاندیز؛ حبیب الله اسماعیلی؛ شیرین ترابی


2. بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

صفحه 8-13

عباس جلیلی؛ فریده اخلاقی؛ سید مجید باقری؛ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ مجید خادم رضاییان


مروری

3. مرور کلی بر پاپیلوما ویروس ها به عنوان اصلی ترین عامل سرطان دهانه رحم

صفحه 14-25

امیر سهرابی؛ مرجان رهنمای فرزامی؛ سیامک میراب سمیعی؛ محمد حسین مدرسی