دوره و شماره: دوره 18، شماره 140، فروردین 1394، صفحه 1-19 (هفته دوم فروردین ماه 1394) 
2. تعیین مقادیر مرجع شمارش کامل سلول های خونی (CBC) در سه ماه سوم بارداری در مادران باردار شهرستان درود در سال 1392

صفحه 7-14

عباس خسروی؛ محمد علی جلالی فر؛ بیتا برات وند؛ مرتضی معظمی گودرزی؛ احسان قاعدی


3. گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی به دلیل پلاسنتا اکرتا در یک زن نخست زا در سن بالا

صفحه 15-19

لیلا پورعلی؛ منصوره گل محمدی؛ صدیقه آیتی؛ سمیه معین درباری