دوره و شماره: دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 1-21 (هفته اول اردیبهشت ماه 1394) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه خشنودی زناشویی در زوجین بارور و نابارور و رابطه آن با مشکلات جنسی

صفحه 1-10

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ ملیحه امیریان؛ سیدرضا مظلوم؛ مجتبی لعل آهنگر


گزارش مورد

3. گزارش یک مورد تظاهر نادر توده لگنی

صفحه 17-21

نفیسه ثقفی؛ لیلا پورعلی؛ فائزه جعفریان