دوره و شماره: دوره 15، شماره 8، تیر 1391، صفحه 1-31 (هفته دوم تیرماه 1391) 
2. بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت و کم خونی در زنان باردار سه ماهه اول

صفحه 11-16

نسرین صوفی زاده؛ فریبا فرهادی فر؛ عنایت الله کلانتر؛ سیروس شهسواری