دوره و شماره: دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 1-33 (هفته دوم مردادماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. ارزیابی نظرات کادر درمانی جهت روش تشخیص هویت نوزادان در بدو تولد به شیوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

صفحه 1-6

غلامرضا خادمی؛ فریده اخلاقی؛ عبدالکریم حامدی؛ احمد شاه فرهت؛ مسعود شهابیان


2. ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

صفحه 7-17

رباب لطیف نژاد؛ مژگان جوادنوری؛ مرضیه حسن پور؛ سید محمد مهدی هزاوه یی؛ علی تقی پور


3. بررسی تأثیر آموزش بر تغییرات فعالیت جنسی در بارداری

صفحه 18-26

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزائی نجم آبادی؛ زهرا معصومی؛ مهدی راعی