دوره و شماره: دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 1-33 (هفته سوم مردادماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی دلایل رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

صفحه 1-9

زهره یوسفی؛ فاطمه همایی؛ مرضیه طالبیان؛ حبیب الله اسماعیلی


3. بررسی اولتراسونیک سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

صفحه 16-25

فریده دهقان منشادی؛ محمد پرنیان پور؛ زینت قنبری؛ جواد صراف زاده؛ انوشیروان کاظم نژاد