دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 1-29 (هفته اول خردادماه1391) 
2. ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداری

صفحه 8-14

صدیقه اظهری؛ مرضیه موسوی یزد؛ محمد حسین سجودی مقدم؛ سعید ابراهیم زاده


3. ارزیابی شاخصDMFT در زنان باردار و ارتباط آن با دانش، نگرش و رفتارهای بهداشتی در زمینه مراقبت از دهان و دندان (مشهد-1388)

صفحه 15-21

نرجس بحری بیناباج؛ نسرین بحری بیناباج؛ حمیدرضا ایلیاتی؛ شهین سالاروند؛ محمدرضا منصوریان


4. بررسی شیوع مصرف داروهای غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام

صفحه 22-29

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم دارش؛ عاطفه یوسفی؛ معصومه چراغی؛ خیرالله اسداللهی