دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، آذر 1391، صفحه 1-37 (هفته سوم آذر ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. شیوع ناباروری اولیه و ثانویه در چهار استان منتخب کشور 1389

صفحه 1-7

جلیل حسینی؛ مجید عمادالدین؛ هومن مختارپور؛ محمد سورانی


3. بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم

صفحه 14-24

آرزو قوی؛ کلثوم فداکار سوقه؛ مریم نیکنامی؛ احسان کاظم نژاد


4. حکم اهدای جنین از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 25-37

فتح الله قربانی؛ محمد علی اخویان؛ الهام رضایی