دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، دی 1391 (هفته سوم دی ماه 1391) 
3. مقایسه اختلالات جنسی در مردان قبل و حین بارداری همسرانشان

صفحه 19-25

عباسعلی ابراهیمیان؛ مریم حیدری؛ محمد باقر صابری زفرقندی؛ سمیه دلاوری


4. نگرش زنان نابارور روستایی شهرستان جهرم نسبت به رحم جایگزین

صفحه 26-32

یلدا کاظمی فرد؛ جلیل جعفریان؛ راضیه زاهدی؛ هادی مصلی نژاد