دوره و شماره: دوره 15، شماره 19، مهر 1391، صفحه 1-38 (هفته اول مهرماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر هشت هفته برنامه ورزش در آب بر کیفیت زندگی زنان سالمند بالای 65 سال

صفحه 1-9

مهدی کارگر فرد؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ شکوفه علائی