دوره و شماره: دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 1-84 

اصیل پژوهشی

1. بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

صفحه 1-7

علی علمداران؛ دنیا فرخ؛ سمانه سجادی؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ علی فیضی؛ حسین غفاری؛ بنفشه فرشید


4. اداره فعال مرحله سوم زایمان طبیعی با استفاده از دکستروز 10%: کارآزمایی بالینی

صفحه 25-31

ملیحه اکبری؛ حمید تقی‌نژاد؛ نازنین رضایی؛ سارا ضیاغم؛ زینب سهرابی


5. بررسی تأثیر ژل واژینال عسل و کرم واژینال کلوتریمازول بر فلور طبیعی واژن زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی

صفحه 32-39

زهرا سیفی نادرگلی؛ فاطمه ناهیدی؛ عبدالرسول صفائیان؛ یوسف جوادزاده؛ طاهره اعتراف اسکوئی


7. تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری: تعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل

صفحه 51-61

فهیمه حاجی‌زاده بنده قرا؛ شراره جان نثاری؛ گیتی ازگلی؛ ملیحه نصیری


مروری

9. پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج

صفحه 75-84

پانته‌آ شیرویه؛ مریم یاوری؛ سیده آتیه نعیمی؛ مریم بهمن؛ اعظم معیاری؛ هاجر معمارزاده زواره؛ مژگان تن‌ساز؛ سودابه بیوس؛ راضیه نبی میبدی