دوره و شماره: دوره 19، شماره 28، مهر 1395، صفحه 1-27 (هفته چهارم مهر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی AGRP، هورمون رشد، تغییرات اشتها و وزن بدن در زنان یائسه

صفحه 1-9

الهام صالحی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ لاله باقری؛ زهرا مردان‌پور شهرکردی


2. دغدغه سلامت جنین: تبیین تجارب مادران از نگرانی‌های دوران بارداری

صفحه 10-21

نرجس سادات برقعی؛ علی تقی‌پور؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری


مروری

3. پیامدهای جنسی سرطان سرویکس در زنان مبتلا: یک مطالعه مروری

صفحه 22-27

فائزه غفوری؛ زهرا سبزه نوقابی؛ نسرین سرافراز؛ ابوالقاسم پوررضا