فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیات تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. مرحله بعد بررسی آماری مقالات است. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می گیرد. در صورت تصویب بر حسب نوع مقاله به ترتیب مدرک علمی نویسنده اول چاپ و منتشر می گردد. مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.

مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ های لازم را ارائه دهد.

مسؤولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده مولفین می باشد و کلیه حقوق جزیی و کلی مقالات مندرج در مجله از جمله کپی رایت برای نویسندگان و مجله محفوظ می باشد.

 

طبق مصوبه جدید هیات تحریریه مجله زنان مامایی نازایی ایران مقرر گردید:

1- مقالات حتما از طریق سایت این مجله ارسال شود.

2- تعهدنامه مبنی بر اصالت اثر با امضائ همه نویسندگان ارسال شود .

3-هزینه Submit مقالات 300.000 تومان می باشد و در صورت تصویب مقاله، مبلغ 500.000 تومان دیگر جهت هزینه های مربوط به چاپ مقاله از نویسندگان دریافت خواهد شد.