راهنمای نویسندگان

"دستور العمل نگارش مقالات"

تنها مقالاتی بررسی خواهند شد که دقیقا طبق فرمت مجله ارسال شده باشند.

 

طبق مصوبه جدید هیات تحریریه مجله زنان مامایی نازایی ایران مقرر گردید:

 

1- مقالات حتما از طریق سایت این مجله ارسال شود.

 2- تعهدنامه مبنی بر اصالت اثر با امضائ همه نویسندگان ارسال شود .

 3-هزینه Submit مقالات 300.000 تومان می باشد (بعد از مرحله تایید عنوان و چکیده) و در صورت تصویب مقاله، مبلغ 500.000 تومان دیگر جهت هزینه های مربوط به چاپ مقاله از نویسندگان دریافت خواهد شد.

1– اهداف و زمینه انتشار:

مجله زنان، مامایی نازایی ایران، طلیعه جدید و نوینی ناشی از خواست به حق اساتید، محققان، دانشمندان و متخصصان محترم رشته‌های مختلف علوم پزشکی به ویژه همکاران ارجمند رشته‌های جراحی زنان، مامایی و نازایی و سایر رشته‌های وابسته می‌باشد.هدف از انتشار این مجله، چاپ نتایج بهترین تحقیقات در زمینه ارتقای سلامت زنان در ایران می باشد.

انواع مقالات قابل پذیرش :

 • مقاله تحقیقی(Original Article): شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر و منابع باشد. در قسمت مواد و روش ها نوع مطالعه و نوع آزمون آماری ذکر شود.
 • مقاله مروری (Review Article): شامل : هدف، شرح موضوع، بحث و نتیجه گیری باشد.

مقالات مروری شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است که از اشخاص مجرب علمی که در این زمینه مطالعه پژوهشی داشته اند و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می شود.

نویسندگان محترمی که مقالات مروری ارسال می نمایند درصورتی پذیرفته خواهد شد که درآن زمینه صاحب نظر بوده و حداقل چند تا از منابع مقاله مربوط به خود نویسنده باشد.

 • گزارش مورد (Case Report): شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و اصل مقاله شامل مقدمه، تشخیص، اتیولوژی، اهداف درمانی، روشهای جایگزین، بحث و نتیجه گیری بوده و حداقل آن شامل مقدمه، شرح مورد، بحث، نتیجه گیری و تقدیر و تشکر می باشد.گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای حداکثر 4 تصویر و تعداد معدودی مرجع (حداکثر 8 مورد) باشد

گزارش مورد بیان کننده یک مورد نادر و یا یک کار تشخیصی و درمانی جدید باشد. این مقالات باید شامل نوادر پزشکی ، عوارض بسیار کمیاب بیماری های شایع و یا پاسخ های غیرقابل انتظار به درمان های رایج بوده و گزارش آن فایده عملی در برداشته باشد و شامل خلاصه فارسی و انگلیسی ، مقدمه ، توصیف مورد ، بحث و مراجع باشد. ضمناً ارسال فرم رضایت نامه از بیمار یا بیماران الزامی است .

2 - ساختار مقالات:

تنها مقالاتی بررسی خواهند شد که دقیقا طبق فرمت مجله ارسال شده باشند.

مقاله به فاسی روان با فونت B Nazanin سایز 12 و فاصله سطرها یک سانتی متر (Single) باشد. فایل مقالات به صورت WORD 2003/2007 قابل پذیرش است. سایز کاغذ A4 باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.

فایل هایی که باید ارسال شود به شرح زیر می باشد:

1- فایل اصلی مقاله شامل: صفحه عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله. تمامی موارد فوق در یک فایل ارسال شود. ار ارسال فایل های متعدد خودداری شود. توضیحات مربوط به نوشتن هر قسمت، در ذیل آمده است.

2- تعهدنامه که توسط همه نویسندگان امضا شده و اسکن آن به صورت فایل ورد زیر ارسال شود.

سردبیر محترم مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

اینجانب..................................................... به عنوان نویسنده مسئول مقاله تحت عنوان:

"..........................................................................................................................................................................................................................................................................."

متعهد می شوم که این مقاله (فارسی یا انگلیسی) در جایی به ثبت نرسیده است و تحت بررسی برای چاپ نمی باشد و در صورت تمایل برای بررسی مقاله در نشریه دیگر، نامه ای جهت بازپس گیری مقاله به دفتر مجله ارسال خواهم نمود و در ضمن متعهد می شوم پاسخگوی اصلاحات مورد نظر مجله باشم.

امضا و تاریخ   

 

 

امضا

 

محل اشتغال به کار

 

رتبه علمی

 

نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت ساختار در درج مقالات جزء اصولی است که نویسندگان محترم می باید به شرح زیر اقدام نمایند:

 

ð صفحه عنوان:

 • عنوان مقاله باید گویا دقیق و رسا بوده و دربرگیرنده محتوی اصلی تحقیق باشد. (حتی الامکان بیش از 15 کلمه نباشد).
 • " عنوان مکرر " که عبارت است از خلاصه عنوان اصلی نیز ذکر شود .
 • از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری فرمایید.
 • در صفحه عنوان باید نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آنها به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.
 • ذکر نام، آدرس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مسؤول ضروری است.

ð چکیده مقاله:

 • تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند و چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد.
 • چکیده مقالات تحقیقی باید شامل: عنوان مقاله، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی (سه تا پنج کلمه که از MeSH  انتخاب شده اند) باشد.
 • حجم چکیده بنا بر نوع مقاله حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه باشد.

ð  متن مقاله:‌

مقدمه:

مقدمه باید هدف از تحقیق را بیان کند. هم چنین به تاریخچه و زمینه تحقیق و مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق موردنظر اشاره نماید و سؤالات بدون پاسخ از تحقیقات قبلی عنوان شود .

مواد و روشها:‌

این بخش باید به طور دقیق تهیه گردد. به نحوی که تحقیق توسط محققین دیگر امکان پذیر باشد. لذا در این بخش نوع مطالعه و شیوه و ملاک های انتخاب نمونه ها ، نحوه جمع آوری اطلاعات ، نوع مداخله انجام شده (بر حسب نوع مطالعه) و ... باید بیان شود هم چنین مفاهیم آماری به کارگرفته شده باید به خوبی شرح داده شود .

یافته ها:

این بخش باید در قالب متن ، جدول یا نمودار بیان شود و یافته های تحقیق در این قسمت بدون هیچ گونه تعبیر یا تفسیر ذکر گردند.

راهنمای تهیه عکس و تصاویر ، جداول و نمودارها :

- شرایط ارائه عکس و تصویر:

 • عکسهای ارسالی می بایست با وضوح کامل و همراه با شماره و زیرنویس بر روی نسخه الکترونیکی مقاله ( قایل اصلی ) گنجانده شود. از ارسال عکس ها در فایل جداگانه خودداری شود.
 • عکسهای میکروسکوپی باید حاوی نشانگرهایی در خود فیلم باشند وعلائم، پیکانها یا حروفی که در این  نوع عکسها به کار می روند، باید کاملاٌ مشخص باشند (بزرگنمایی تصویر و روش رنگ آمیزی نیز ذکر گردد).
 • لازم است علائم، پیکانها، اعداد یا حروفی که برای تعیین قسمتهایی از تصویر به کار برده می شود در زیرنویس بطور کامل شرح داده شوند.
 • اگر از عکس اشخاص استفاده می شود، باید هویت آنها محفوظ بماند.

- شرایط ارسال جدول و  نمودار :

 • جداول و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شوند و دارای عنوان و زیرنویس کامل باشند (حداکثر ابعاد 12×8 سانتی متر) .
 • هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد (عنوان باید در بالای جدول درج گردد) .از ارسال جداول و نمودارها در فایل جداگانه خودداری شود.
 • لازم است همه اختصارات غیراستاندارد که در جدول به کار رفته است و نیز توضیحات لازم، در زیرنویس جدول شرح داده شود.
 • از ارائه جداولی که در متن بطور واضح در مورد آنها توضیحاتی داده شده است، خودداری فرمایید.
 • چنانچه نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه می گردد، در متن فقط به نکات برجسته اشاره گردد.
 • برای نمایش ارتباط داده ها، زمانی که تعداد آنها بسیار زیاد است، از نمودار استفاده فرمایید.
 • عنوان نمودار باید در زیر نمودار آورده شود. نمودارها دو بعدی ترسیم گردند.
 • جدول و نمودار بایستی درمتن نسخه الکترونیکی مقاله ( فایل اصلی ) گنجانده شود .

بحث :

در این بخش تعبیر و تفسیر یافته های تحقیق و یا مفهوم یافته های حاصل از مطالعه بیان می شود. هم چنین باید به محدودیت های تحقیق انجام شده اشاره گردد و در پایان ، کاربردهای عملی و پیشنهادات ذکر شوند .

نتیجه گیری:

نتیجه گیری مقاله بایستی واضح و منتج ار یافته های مقاله ذکر گردد.

تشکر و قدردانی:

کلیه مقالات باید دارای متن تقدیر و تشکر باشند و در آن از کلیه افرادی که در تهیه مقاله سهمی داشته ولی جزء مولفین نیستند قدردانی گردد. در این قسمت همچنین باید به منابع مالی پشتیبانی کننده تحقیق نیز اشاره گردد. اگر مقاله منتج از پایان نامه است ،  حتما شماره پایان نامه ذکر گردد.

منابع :

منابع مورد اشاره به ترتیب ورود آنها در متن و طبق دستورالعمل سبک ونکوور شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای مناسب شماره منبع مربوطه در داخل پرانتز قید گردد . لازم است کلیه مراجع فارسی به لاتین نوشته شوند و در پایان، عبارت (Persian) آورده شود.

 • اگر ماخذ مجله  باشد:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (فاصله) حرف اول نام نقطه (.) عنوان کامل مقاله نقطه (.) نام اختصاری مجله و سال انتشار نقطه ویرگول (;) دوره (شماره جلد) دونقطه (:)  شماره آغاز و پایان صفحه (.)

مثال:

Jajarm HH, Mohtasham N, Rangiani A. Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method. J Oral Sci 2008; 50(3): 335-40.

 • اگر ماخذ کتاب باشد:‌

نام خانوادگی نویسنده یا  نویسندگان (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان کامل کتاب (.) شماره چاپ (ed.) محل انتشار (:) اسم ناشر (;) سال انتشار (.) صفحه یا صفحات مورد استفاده (P.). 

مثال:  

Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental management of the medically compromised patients. 7th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2008. P. 212.

 • اگر ماخذ فصل یا بخشی از کتاب باشد:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) سپس کلمه (In:) درج بقیه اطلاعات همانند بند قبل.

مثال:

Stabholz A. Evaluating success and failure. In: Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002. P. 45.

در منابع کتاب و مجله اگر تعداد نویسندگان شش نفر باشند، اسامی همه آنها آورده می شوند ولی اگر بیش از این باشند پس از ذکر نام شش نفر اول عبارت et al. آورده شود.

 • اگر ماخذ پایان نامه باشد:

نام خانوادگی دانشجو  (فاصله) حرف اول نام  نقطه (.) عنوان  کامل  پایان نامه  نقطه  ] نوع پایان نامه در کروشه [ نقطه (.) نام کشور (.) نام دانشکده و نام دانشگاه ویرگول (؛)سال انتشار نقطه (.)

مثال:

Hadizadeh B. Nickle ion realeased from as received and recycled NiTi wires in artificial saliva. [Doctorate Thesis]. Iran. Dental School of Mashhad University of Medical Sciences; 2006. (Persian)

 • اگر از ماخذ الکترونیکی (سایت) استفاده می شود :

نام نویسندگان مطلب (.) عنوان مطلب (.) سال نشر (;)]شماره صفحات[. Available at : آدرس کامل سایت. تاریخ دسترسی به ترتیب ذکر ماه، روز و سال.

توضیح: چنانچه نام نویسنده مطلب در سایت درج نشده باشد ابتدا عنوان مطلب آورده می شود.

مثال:

Carrie A, Bobb R. Mucoceles of the paranasal sinuses. 2000; [3 screens] Availabel at: URL: http://www.bcm.edu/oto/grand/05252000. Accessed April 26, 2008.

3 -  رعایت اصول اخلاقی:

 • رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که می بایست به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینیکی است باید مورد توجه قرار گرفته و لازم است تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایت‏نامه آگاهانه تهیه شده باشد. چنانچه در آزمایشهای مربوطه از حیوانات استفاده می شود نحوه مراقبت و دستورالعمل چگونگی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.
 • چاپ و انتشار کارآزمایی های بالینی در مجلات علوم پزشکی کشور منوط به ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) به آدرس (www.IRCT.ir) است. بنابراین شماره ثبت مطالعه می بایست ضمیمه مقاله ارسالی باشد.  

4 – تعارض منافع:

نویسندگان موظفند هرگونه منابع مالی یا منافعی را که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. خواهشمند است هرگونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیتهای مشاوره ای و یا حق امتیاز را که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود را ذکر نمایند. در صورت پذیرش مقاله، این اطلاعات به همراه آن منتشر خواهد شد.

5 –  تعهد نامه:

مقاله ارسالی باید دارای یک نامه حاوی امضاء تمامی نویسندگان مقاله باشد که در آن مجوز چاپ مقاله به مجله داده شده است. همچنین در این نامه نویسندگان متعهد می شوند که مقاله قبلاً جایی چاپ نشده (فارسی یا انگلیسی) و یا همزمان به مجله دیگری جهت چاپ فرستاده نشده است.

6 – نحوه ارسال مقالات:

مقالات از طریق آدرس http://ijogi.mums.ac.ir/ به صورت Online جهت بررسی ارسال شوند. متن اصلی مقاله بایستی دارای عنوان به فارسی و انگلیسی ، نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی ، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول ، موبایل و ایمیل نویسنده مسئول ،رتبه علمی نویسندگان به فارسی و انگلیسی ، چکیده فارسی و انگلیسی بوده و کلیه جداول ، تصاویر و نمودارها در متن مقاله گنجانده شده باشد.

7 - فرایند ارزیابی:

مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیات تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می گیرد. در صورت تصویب بر حسب نوع مقاله به ترتیب درجه علمی نویسنده اول منتشر می گردد. مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.

هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد بین 1 تا 3 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ های لازم را ارائه دهد.

مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده برعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ و ترجمه مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفین و محققین ، نویسنده وفرستنده مقاله مسؤولیت تمام در جهت پاسخ گوئی اعتراض شخصیت های حقیقی وحقوقی راداشته و این مجله هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه ندارد.

 **تذکر بسیار مهم:

لطفا هنگام سابمیت مقاله، در قسمت وارد کردن مشخصات نویسندگان شخصی را نویسنده مسئول قرار دهید که ایمیل های خود را بررسی کند و پاسخگو باشد زیرا سایت به طور خودکار تمام روند مقاله را اعم از (پذیرش اولیه، بازنگری و ....) را برای نویسنده مسئول ارسال میکند و کارشناس مجله به هیچ عنوان نمی تواند برای دیگر نویسندگان مقاله، بازنگری و یا .... را ارسال کند.