شماره های قبلی مجله (قبل از شماره هفته سوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (29)) در سایت قبلی آرشیو شده است: http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

آخرین شماره ای که در سایت قبلی آرشیو شده است، هفته دوم آذر، دوره پانزدهم، شماره (28) می باشد. http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/archive

 

This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you. 


 

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 9، آذر 1401 

بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید در سه ماه اول بارداری

صفحه 22-28

دکتر علیرضا رضایی؛ دکتر میثاق‌الله توکلی؛ دکتر زهرا مصطفویان؛ دکتر پریسا ظریف نجفی


بررسی شاخص ‏های التهابی هماتولوژیک در زنان مبتلا به دیابت بارداری

صفحه 40-50

دکتر محمدحسین احمدی؛ محسن ملک‌نیا؛ محمدرضا جوان؛ مهرناز عبدالعلیان؛ دکتر فاطمه گلشاهی؛ دکتر الهام وهابی


بررسی ارتباط بین گروه‌های خونی مادر و برخی عوارض نامطلوب بارداری

صفحه 51-58

دکتر عرفان ایوبی؛ دکتر زهرا اسدی کلمه؛ دکتر بهناز محبتیان؛ دکتر عاطفه خانه‌زایی؛ دکتر فرحناز فرزانه


ارتباط ویتامین D با ویروس پاپیلومای انسانی: یک مطالعه مقایسه‌ای

صفحه 79-86

سارا احسان‌زاده؛ زهره شیخان؛ دکتر فرح فرزانه؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر ناهید خداکرمی


بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

صفحه 87-95

بهاره بقال؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر ناهید قنبرزاده؛ دکتر حمید حیدریان


میکروکایمریسم؛ مهاجرت دوسویه سلول‌ها بین مادر و جنین

صفحه 112-125

دکتر سولماز منیری جواد حصاری؛ محدثه کوهی چاپان


دیابت بارداری و اختلال تکامل عصبی در فرزند: یک مرور سیستماتیک

صفحه 126-138

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها