انتخاب مجله "زنان، مامایی و نازایی ایران" به عنوان برگزیده جشنواره تحقیقاتی رازی

مجله علمی "زنان، مامایی و نازایی ایران" به عنوان مجله برگزیده بیست و نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی انتخاب و معرفی شد. جشنواره رازی، یکی از معتبرترین جشنواره ها در زمینه علوم پزشکی در ایران است که همه ساله به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری برگزار می‌شود و خوشبختانه امسال از بین مجلات علمی، پژوهشی مصوب علوم پزشکی، در بخش مجلات فارسی، مجله علمی "زنان، مامایی و نازایی ایران"   به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به  موفق به کسب عنوان مجله برگزیده انتخاب شد.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 1-76 

مروری

ویروس پاپیلومای انسانی و بارداری: یک مطالعه مروری نقلی

صفحه 60-70

10.22038/ijogi.2024.70140.5581

اعظم شفائی؛ دکتر علی اکبر شمسیان؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر مریم شاهی


گزارش مورد

گزارش یک مورد کیست بزرگ multiloculated به‌دنبال جا ماندن لانگ گاز در عمل جراحی سزارین

صفحه 71-76

10.22038/ijogi.2024.75658.5893

دکتر فریده مقرب؛ دکتر لهراسب طاهری؛ دکتر منصور دیلمی؛ نوید کلانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها