انتخاب مجله "زنان، مامایی و نازایی ایران" به عنوان برگزیده جشنواره تحقیقاتی رازی

مجله علمی "زنان، مامایی و نازایی ایران" به عنوان مجله برگزیده بیست و نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی انتخاب و معرفی شد. جشنواره رازی، یکی از معتبرترین جشنواره ها در زمینه علوم پزشکی در ایران است که همه ساله به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای دیگر جهت معرفی فعالیت‌های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه‌های نو‌آوری برگزار می‌شود و خوشبختانه امسال از بین مجلات علمی، پژوهشی مصوب علوم پزشکی، در بخش مجلات فارسی، مجله علمی "زنان، مامایی و نازایی ایران"   به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به  موفق به کسب عنوان مجله برگزیده انتخاب شد.

 

شماره جاری: دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1-88 

بررسی پرپ واژینال با کلرهگزیدین قبل از سزارین بر میزان آندومتریت و عفونت زخم بعد از جراحی

صفحه 20-29

10.22038/ijogi.2024.73947.5803

دکتر خدیجه علمی زاده؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر نصیبه پارسایی اطهر؛ سیمین دخت مولاوردیخانی


بررسی فراوانی ویروس ابشتین- بار در نمونه‌های بافتی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد

صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2024.77354.5965

دکتر احمد تفقد؛ دکتر سمانه سجادی؛ محمدحسین طاهری نژاد؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر سحر روانشاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها