تماس با ما

کارشناس پاسخگو: فرزانه معروف
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)-دفتر مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
 
تلفن: 38525204-051 زمان پاسخگویی :ساعت 10 تا 12
 برای پیگیری مقالات ارسالی حتمابا شماره تلفن های مجله تماس بگیرید و از فرستادن ایمیل خوداری بفرمایید.
 
ایمیل های ارسالی جهت پیگیری مقالات و  ارسال مقاله جدید رد خواهند شد.  

پست الکترونیک:

CAPTCHA Image