تماس با ما

کارشناس پاسخگو: منصوره محمدنژاد
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)، دفتر مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
 
تلفن: 38525204-051 زمان پاسخگویی: ساعت 10 تا 12
 
پست الکترونیک:

CAPTCHA Image