دوره و شماره: دوره 19، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 1-29 (هفته اول شهریور ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه رایحه اسانس میخک و نعناع فلفلی بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان

صفحه 1-11

گیتی ازگلی؛ شکوفه ترکاشوند؛ فاطمه صالحی مقدم؛ نسرین برومند نیا؛ فراز مجاب؛ سونیا مینویی


مروری

3. نقش واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم، مقاله مروری

صفحه 22-29

ملیحه حسن زاده مفرد؛ لیدا جدی؛ شهناز احمدی