دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر آدنوسارکوم تخمدان در یک خانم 50 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22038/ijogi.2023.71164.5646

مرتضی صفری تیرتاشی؛ امیرحسین جعفریان


اصیل پژوهشی

مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی، مطالعه مورد- شاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.66117.5353

فهیمه یزدی؛ بهیه نام آور


مروری

ویروس پاپیلومای انسانی و بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22038/ijogi.2024.70140.5581

اعظم شفائی؛ علی اکبر شمسیان؛ فاطمه تارا؛ مریم شاهی


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر از ایجاد فیبروآدنوم در زیر بغل سمت چپ در یک خانم 45 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22038/ijogi.2024.75720.5896

زهرا اخباری؛ مهسا اکبری عریانی


اصیل پژوهشی

اثر 12 هفته تمرین پیلاتس برسطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص های ترکیب بدنی درزنان مبتلا به دیابت نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22038/ijogi.2024.73196.5760

زهرا منتظری نجف آبادی؛ سعید کشاورز؛ الهام افتخاری قینانی؛ مهناز مروی


اثر دوزهای مختلف استروژن در پیشگیری از عود چسبندگی بعد از لیز هیستروسکوپیک در سندروم آشرمن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22038/ijogi.2024.74507.5851

منا جعفری؛ لیلی حفیظی؛ گلرخ شرافتی


گزارش مورد

گزارش یک مورد کیست بزرگ muliloculated بدنبال جا ماندن لانگ گاز در عمل جراحی سزارین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.75658.5893

نوید کلانی؛ لهراسب طاهری؛ فریده مقرب؛ منصور دیلمی


اصیل پژوهشی

بررسی پارامترهای رشد در نوزادان متولد شده از روش لقاح خارج رحمی در مراکز درمان ناباروری معتضدی و جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه طی سال های 1401-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.74565.5835

نگین رضاوند؛ مستانه کامروامنش؛ زهرا جمال پور؛ مریم همتی؛ بیتا اصحابی؛ منصور رضایی


مروری

نوع بیهوشی و تاثیر بی دردی زایمان اپیدورال بر سطح گلوکز در سزارین و پیامدهای نوزادی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.74605.5838

فاطمه افتخاریان؛ مجید وطن خواه؛ طیبه زارعی؛ پوریا ادیبی؛ کاوه هدایتی امامی؛ منصور دیلمی؛ رضا صحرایی؛ سمیه مهرپور


اصیل پژوهشی

بررسی داده های ریجستری نازایی در زوجین نابارور جنوب ایران : 2018-2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.73936.5802

دینا باویل؛ نسیبه روزبه؛ مریم عزیزی کوتنایی


تاثیر روغن شتر مرغ و شیر مادر بر بهبود شقاق پستان در زنان نخست زا شیرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.78120.6015

سیده هانیه علم الهدی؛ فراز مجاب؛ رسول محمدی؛ معصومه کوشکی


مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با ماساژ افلوریج پا، آب درمانی و بالا نگه داشتن پاها بر ادم فیزیولوژیک پا در زنان باردار: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.77902.5988

فاطمه اسدی؛ معصومه سیمبر؛ شهناز زهرانی؛ ملیحه نصیری


گزارش مورد

واژینیسموس درمان نشده و ناباروری متعاقب آن: یک بررسی گروه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.79212.6057

زهرا کریمیان


مروری

بررسی ارتباط مصرف الکل و اختلال نعوظ در مردان: یک مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.78453.6021

زهره کشاورز؛ رقیه عبدنژاد؛ مهتاب ستاری؛ فاطمه جلالی؛ هدیه ریاضی


اصیل پژوهشی

بررسی تاثیر کپسول خوراکی پرو بیوتیک بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست زا: کار آزمایی شاهد دار تصادفی سه سو کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.79061.6047

مریم رستگار؛ ناهید جهانی شوراب؛ روشنک سالاری؛ آزاده ساکی


شیوع اختلالات کف لگن و مولفه‌های فردی-اجتماعی و مامایی آن در زنان سنین باروری شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.69444.5539

فاطمه رشیدی؛ مژگان میرغفوروند