گزارش یک مورد نادر از ایجاد فیبروآدنوم در زیر بغل سمت چپ در یک خانم 45 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی آسیب شناسی

2 گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/ijogi.2024.75720.5896

چکیده

خلاصه:

مقدمه: فیبروآدنوم پستان در زیر بغل یک تظاهر نادر است که از پرولیفراسیون بای فازیک استرومای فیبرومیکسوئید بدون آتی پی یا میتوز ، بهمراه جز غددی متشکل از دو لایه لومینال و میواپیتلیال سل تشکیل شده است .در اینجا گزارش یک مورد نادر از ایجاد فیبروآدنوم در زیر بغل سمت چپ در یک خانم 45 ساله ارائه می شود.

معرفی بیمار: خانم 45 ساله که با شکایت احساس لمس توده در زیربغل سمت چپ و تحت بیوپسی سوزنی قرار گرفت ، ولی در بررسی سونوگرافی و ماموگرافی هر دو پستان نرمال و بدون توده بودند . در بررسی پاتولوژی از نمونه بیوپسی سوزنی توده آگزیلری ، پرولیفراسیون بای فازیک استرومای فیبرومیکسوئید بدون آتیپی یا میتوز ، بهمراه جز غددی متشکل از دو لایه لومینال و میواپیتلیال سل مشاهده شد و پس از بررسی پاتولوژیک نمونه جراحی ، تشخیص فیبرآدنوم تایید شد . در طی فالوآپ بیمار بعد از یکسال در قید حیات و با حال عمومی خوب بود.

نتیجه گیری:

بررسی دقیق هر تورم در ناحیه زیربغل یک خانم باید مورد توجه باشد، زیرا حتی با وجود نرمال بودن بافت پستان اصلی ممکن است ناشی از نئوپلاسمهای خوش خیم یا حتی بدخیم ناشی از پستان فرعی باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A rare case report of left axillary fibroadenoma in a 45-year-old woman

نویسندگان [English]

  • zahra Akhbari 1
  • Mahsa Akbari Oryani 2
1 Pathology specialist assistant
2 Department of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

introduction:Breast fibroadenoma in the axilla is a rare manifestation that consists of biphasic proliferation of fibromyxoid stroma without atypia or mitosis, with a glandular component consisting of two luminal and myoepithelial layers. In this study, breast fibroadenoma in the left axilla in a 45-year-old woman presented.

Case presentation: A 45-year-old woman complained of a lump in the left armpit and underwent a needle biopsy, but in the ultrasound and mammography examination, both breasts were normal and without lumps. In the pathology examination of the needle biopsy specimen of the axillary mass, biphasic proliferation of fibromyxoid stroma without atypia or mitosis was observed, along with a glandular component consisting of two layers of luminal and myoepithelial tuberculosis, and after the pathological examination of the surgical specimen, the diagnosis of fibroadenoma was confirmed. During the follow-up, the patient was alive and in good general condition after one year.

Conclusion:A careful examination of any swelling in the armpit area of a woman should be considered, because even though the main breast tissue is normal, it may be caused by benign or even malignant neoplasms from the accessory breast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast
  • fibroadenoma
  • benigntumor