بررسی نظام مند اثرات رژیم غذایی DASH بر پیامدهای متابولیک، استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و هورمون‌های جنسی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

3 استادیار گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم

10.22038/ijogi.2024.78337.6018

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال شایع غدد درون ریز است که بسیاری از زنان در سنین باروری را تحت تاثیر قرار میدهد. این مرور نظام مند با هدف تعیین اثرات رژیم غذایی Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) بر پیامدهای متابولیک، استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و هورمونهای جنسی مبتلایان به این بیماری انجام شد.

مواد و روشها: در این مرور نظام‌مند، کلید واژه های مرتبط با سندرم تخمدان پلی کیستیک، پروفایل لیپیدی، وضعیت گلیسمیک، فاکتورهای تن سنجی، استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی، هورمونهای جنسی و رویکردهای غذایی برای توقف فشار خون بالا، در پایگاههای اطلاعاتی Medline، Scopus، Embase، Science Direct، Magiran، ISD، ISC و Cochrane به زبانهای فارسی و انگلیسی تا ژانویه 2024 مورد جستجو قرار گرفت.

یافته ها: چهار مقاله اصیل پژوهشی با طراحی کارآزمایی بالینی با یک دوره مداخله 12-8هفته‌ای با رژیم DASH در مبتلایان به PCOS مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این مطالعات نشان داد پیروی از رژیم DASH منجر به کاهش وزن، شاخص توده بدن، دورکمر، دورباسن، سطوح سرمی تریگلیسیرید، لیپوپروتئینهای بسیارکم‌چگال، مقاومت به انسولین، آندروستندیون، آنتی مولرین هورمون، شاخص آندروژن آزاد، مالون دی آلدئید و پروتئین واکنشیC با حساسیت بالا میشود و منجر به افزایش حساسیت به انسولین، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پلاسما و سطوح سرمی گلوتاتیون تام، گلوبولین متصل به هورمون جنسی و اکسید نیتریک میگردد.

نتیجه گیری: پیروی از رژیم غذایی DASHبا مزایای سلامتی مختلفی از جمله کاهش وزن، بهبود پروفایل لیپیدی، وضعیت آنتی اکسیدانی، هورمونهای جنسی، حساسیت به انسولین و نشانگرهای استرس اکسیداتیو و التهاب در مبتلایان PCOS مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Systematic Review on the Effects of the DASH Diet in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: Impact on Metabolic Outcomes, Oxidative Stress, Inflammatory Factors and Sex Hormones

نویسندگان [English]

  • Pardis Fathi 1
  • Mohammadjavad Pasand 2
  • Ghazaleh Eslamian 3
1 B.Sc. Student of Nutrition Sciences, Student Research Committee, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of Clinical Nutrition, Student Research Committee, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Department of Cellular and Molecular Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder that affects many women of reproductive age. This systematic review aimed to determine the effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on metabolic outcomes, oxidative stress, inflammatory factors and sex hormones in patients with PCOS.

Methods: In this systematic review, keywords related to PCOS, lipid profile, glycemic status, anthropometric factors, oxidative stress, inflammatory factors, sex hormones, and DASH were searched in various databases including Medline, Scopus, Embase, Science Direct, Magiran, ISD, ISC, and Cochrane in both Farsi and English languages up until January 2024.

Results: Four original research articles with a clinical trial design and an intervention period of 8-12 weeks using the DASH diet in PCOS patients were analyzed. The findings of these studies showed that following the DASH diet led to weight loss, reduced body mass index, waist circumference, and hip circumference. It also resulted in lower serum levels of triglycerides, very low density lipoproteins, insulin resistance, androstenedione, antimullerin hormone, free androgen index, malondialdehyde, and high-sensitivity C-reactive protein. Additionally, it was associated with improved sensitivity to insulin, increased total plasma antioxidant capacity, higher levels of total glutathione, sex hormone-binding globulin, and nitric oxide in the blood.

Conclusion: Following the DASH diet has shown to have positive effects on various health outcomes in individuals with PCOS, including weight loss, improved lipid profile, antioxidant status, sex hormones, insulin sensitivity, and markers of oxidative stress and inflammation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DASH
  • polycystic ovary syndrome
  • metabolic outcomes
  • oxidative stress
  • sex hormones