دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

اصیل پژوهشی

مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی، مطالعه مورد- شاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.66117.5353

فهیمه یزدی؛ بهیه نام آور


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر از ایجاد فیبروآدنوم در زیر بغل سمت چپ در یک خانم 45 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22038/ijogi.2024.75720.5896

زهرا اخباری؛ مهسا اکبری عریانی


مروری

نوع بیهوشی و تاثیر بی دردی زایمان اپیدورال بر سطح گلوکز در سزارین و پیامدهای نوزادی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.74605.5838

فاطمه افتخاریان؛ مجید وطن خواه؛ طیبه زارعی؛ پوریا ادیبی؛ کاوه هدایتی امامی؛ منصور دیلمی؛ رضا صحرایی؛ سمیه مهرپور


اصیل پژوهشی

بررسی داده های ریجستری نازایی در زوجین نابارور جنوب ایران : 2018-2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.73936.5802

دینا باویل؛ نسیبه روزبه؛ مریم عزیزی کوتنایی


مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی با ماساژ افلوریج پا، آب درمانی و بالا نگه داشتن پاها بر ادم فیزیولوژیک پا در زنان باردار: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.77902.5988

فاطمه اسدی؛ معصومه سیمبر؛ شهناز زهرانی؛ ملیحه نصیری


گزارش مورد

واژینیسموس درمان نشده و ناباروری متعاقب آن: یک بررسی گروه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.79212.6057

زهرا کریمیان


مروری

بررسی ارتباط مصرف الکل و اختلال نعوظ در مردان: یک مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.78453.6021

زهره کشاورز؛ رقیه عبدنژاد؛ مهتاب ستاری؛ فاطمه جلالی؛ هدیه ریاضی


اصیل پژوهشی

بررسی تاثیر کپسول خوراکی پرو بیوتیک بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست زا: کار آزمایی شاهد دار تصادفی سه سو کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.79061.6047

مریم رستگار؛ ناهید جهانی شوراب؛ روشنک سالاری؛ آزاده ساکی


گزارش مورد

گزارش یک مورد بی حسی کامل نخاعی در جراحی سزارین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79411.6067

محمد صادق صنیع جهرمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی؛ فریده مقرب


اصیل پژوهشی

بررسی مقایسه ای اثر تزریق وریدی داروهای متوکلوپرامید و اندانسترون در پیش گیری از تهوع و استفراغ در عمل جراحی سزارین انتخابی تحت بی‌حسی نخاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.75221.5871

عباس معلمی؛ حسن موحدی؛ هاشم جری نشین؛ سعید کاشانی؛ پوریا ادیبی؛ صبا رحیمی فر؛ علی سلیمی اصل


مروری

بررسی ارتباط بین اختلالات قاعدگی و اختلالات فشار خون در بارداری: یک مرور نظامند از مطالعات مشاهده ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.75605.5889

سیده زینب حسین نژاد؛ مریم ناجی ابهری؛ فرحناز حشمت؛ فاطمه هاشمی؛ زهرا مهدوی؛ لیلا شصتی


اصیل پژوهشی

اثر تمرین شنا، ویتامین E و تزریق سلول بنیادی بر سطوح تستوسترون و ژن‌های درگیر در مسیر اتوفاژی موش‌های نر نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.77433.5972

بهنام اسماعیلی؛ پروین فرزانگی؛ سید عبداللله هاشم ورزی؛ بابی سان عسکری


بررسی میزان سردرد، لرز و تهوع-استفراغ در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت عمل جراحی سزارین با بی‌حسی نخاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79428.6069

فاطمه افتخاریان؛ رضا صحرایی؛ فریده مقرب؛ محمد صادق صنیع جهرمی


تبیین ترس از زایمان طبیعی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار: یک مطالعه تلفیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.76110.5911

شورانگیز Shourangiz؛ سهیلا پیرداده بیرانوند؛ زهرا بهبودی مقدم؛ مریم حسنی


تاثیر بذر کتان بر آمادگی سرویکس و پیامد زایمان در زنان نخست زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.77499.5970

پوران الله بخشی نسب؛ زهره قرشی؛ احمدرضا صیادی


شیوع افکار خودکشی و عوامل موثر بر آن در زنان باردار سال 1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.73931.5799

فاطمه سیفی؛ ملیحه درویشی؛ مهین طاطاری؛ رحمان بردی اوزونی دوجی


گزارش مورد

گزارش یک مورد جراحی سیست‌آدنوفیبرومای سروزی غول‌پیکر نادر بی-علامت تخمدان در زن باردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79404.6065

ساتی نیک درزی


ژیناندروبلاستوما راجعه متشکل از تومور سلول گرانولوزا جوانان، یک تومور بسیار نادر تخمدان در یک بیمار 29 ساله: گزارش یک مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79085.6053

مهران تقتمش؛ امیر حسین جعفریان؛ زهرا اکبری؛ هلنا عظیمی؛ یاسر حسن زاده؛ حسین بزرگی


اصیل پژوهشی

طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی زنان در آستانه یائسگی و یائسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22038/ijogi.2024.74858.5856

حدیث السادات موسوی؛ نفیسه السادات نکوئی؛ زهرا حیدری؛ مرجان قدسی زاده؛ قاسم یادگارفر


مروری

چالش فرزندآوری در زنان بقاء یافته از سرطان پستان: یک مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

10.22038/ijogi.2024.78460.6022

بهجت خرسندی؛ ماهرخ دولتیان؛ زهره محمودی؛ حمید علوی مجد؛ محمد علی برومند


اصیل پژوهشی

تاثیر رایحه درمانی با گل مریم بر افسردگی پس از زایمان در بارداری پرخطر : یک کار آزمایی بالینی دو سو کور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22038/ijogi.2024.79409.6066

لیلی صالحی؛ میترا فرج نژاد؛ سارا اسمعیل زاده ساعیه


مقایسه موفقیت در بارداری در زنان با پاسخ دهی ضعیف تخمدان تحت تحریک مضاعف تخمدان یا دو تحریک متوالی معمولی: یک مطالعه گذشته نگر تک مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22038/ijogi.2024.78628.6026

اتوسا اعتضادی؛ اشرف ال یاسین؛ مرضیه آقاحسینی؛ صدیقه حسینی موسی؛ آیدا نجفیان؛ فاطمه سروی؛ مریم شعبانی نشتایی


مروری

پروبیوتیک ها و عفونتهای ادراری دوران یائسگی زنان: مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

10.22038/ijogi.2024.77426.6081

مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ سیده مریم خلیلی؛ زینب طالبی تماجانی؛ سید هانیه علم الهدی