دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر آدنوسارکوم تخمدان در یک خانم 50 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22038/ijogi.2023.71164.5646

مرتضی صفری تیرتاشی؛ امیرحسین جعفریان


اصیل پژوهشی

آیا عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی متفاوت است؟ یک مطالعه مروری با استفاده از پرسشنامه "شاخص کارکرد جنسی زنان"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22038/ijogi.2023.69691.5552

مریم عمیقی؛ زهره کشاورز؛ مهدی عالم رجبی؛ ملیحه نصیری


مروری

بررسی نظام مند اثرات رژیم کتوژنیک بر پیامدهای درمانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22038/ijogi.2023.71957.5689

پردیس نورا؛ غزاله اسلامیان؛ هانیه لرزاده امین؛ محمد جواد پسند؛ سپیده فاضلی طاهریان؛ امیررضا نورا


اصیل پژوهشی

بررسی عوامل زمینه ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.69270.5522

قاسم امینی؛ حسن مهراد مجد؛ فاطمه ساجدی؛ آسیه سادات فتاحی


عوامل مرتبط با باقی ماندن مارژین مثبت بعد از انجام مخروط برداری سرویکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.73355.5770

مینا خدام؛ طاهره اشرف گنجویی


بررسی ارزش پیش‌بینی کننده پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت‌ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.72132.5698

دانیال خضری؛ حسن معیری؛ کسری مرادی؛ مریم پورعباس عزیزی


تاثیر پماد حاوی عصاره مورد، چای سبز و دارونما برکاهش درد پرینه و بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی سه سوکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.74618.5839

مریم نیک بینا؛ معصومه سیاحی؛ سارا ضیاغم؛ اعظم جهانگیری مهر؛ فراز مجاب


مقایسه تاثیر انتقال جنین با استفاده از روش های سونوگرافی شکمی و واژینال بر پیامد بارداری: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر تک مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.74631.5841

شهرزاد زاده مدرس؛ سمیرا عظیمی؛ زهرا حیدر؛ طیبه اسفیدانی


مروری

مرور نظام‌مند کارآزمایی های بالینی اثربخشی مدیریت محافظه‌کارانه و روش‌های درمانی فیزیکی در درد کمر و کمربند لگنی مرتبط با بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.74209.5816

سیما رئوفی؛ وحیده توپچی زاده؛ ثریا بابائی؛ صنم دولتی؛ کیمیا مطلق؛ پرویز صالح؛ ندا دولت خواه


اصیل پژوهشی

تأثیر اختلال در سطوح هورمون محرک تیروئید (TSH) بر میزان لقاح زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22038/ijogi.2023.75333.5875

صدیقه اسماعیل زاده؛ پروانه میرابی؛ مهسا قربانی


مقایسه فراوانی عفونت کلامیدیدیا با روش PCR در زنان با حاملگی خارج رحمی و حاملگی داخل رحمی، مطالعه مورد- شاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.66117.5353

فهیمه یزدی؛ بهیه نام آور


تاثیر قرص ویتامین ب6 بر درد پستان سه ماهه ی اول بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر گناباد سال 1398-1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.74323.5823

اسماء سالار؛ الیاس نطاق؛ فاطمه هادی زاده طلاساز؛ رقیه رحمانی


گزارش مورد

گزارش یک مورد مرگ مادر باردار در اثر DIC شدید ناشی از عقرب گزیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.69667.5550

زهره میرکازهی؛ بی بی مریم میرلاشاری؛ معصومه مبارکی؛ فیروزه شیخی؛ عاطفه شهلی بر؛ محمد دوکالی


اصیل پژوهشی

اثر تمرینات ورزشی ترکیبی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر سطوح PGE2 و علائم دیسمنوره اولیه در دختران بی تحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22038/ijogi.2023.73866.5793

وحیده کیان مرز بناب؛ رضا رشدی بناب؛ سیروان آتشک