کلیدواژه‌ها = سزارین
بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

دوره 16، شماره 66، شهریور 1392، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2013.1899

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ فاطمه دستفان؛ سارا بابایی؛ ندا میرزایی


ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار

دوره 16، شماره 66، شهریور 1392، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2013.1901

فرزاد نصیری؛ شکوفه شریفی


گزارش یک مورد حاملگی سرویکال در ترم

دوره 16، شماره 61، مرداد 1392، صفحه 20-25

10.22038/ijogi.2013.1662

طاهره اشرف گنجویی؛ مریم السادات حسینی؛ زهرا واحدپور فرد؛ میترا رفیع زاده


مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2013.680

شایسته پراشی؛ مریم کاشانیان؛ افسانه نوتی زهی شه بخش


مقایسه میزوپروستول رکتال و واژینال در ختم بارداری های سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی

دوره 15، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.569

صدیقه آیتی؛ فاطمه وحید رودسری؛ ملیحه بانوی؛ محمدتقی شاکری؛ ازهار برهمت


بررسی ارتباط اضطراب قبل از عمل با درد پس از عمل سزارین

دوره 15، شماره 39، اسفند 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2013.543

رضا قانعی؛ کژال رضایی؛ رضا محمودی


گزارش یک مورد سزارین حوالی مرگ مادر

دوره 15، شماره 37، بهمن 1391، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2013.449

زهره یوسفی؛ مونا جعفریان


بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.273

حسن بسکابادی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ معصومه گودرزی


مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

دوره 15، شماره 30، آذر 1391، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2012.68

نسرین باغداری؛ زهرا خسروی عنبران؛ سیدرضا مظلوم؛ ناهید گلمکانی


بررسی تأثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد

دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2012.5635

ندا محمدی نیا؛ محمد علی رضائی؛ مرضیه لری پور؛ نسترن حیدری خیاط


مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 46-53

10.22038/ijogi.2011.6016

شهناز کریمی؛ مجید نجفی کلیانی؛ محمدمهدی نقی زاده؛ فرهود نکویی؛ مژگان کمالی


ارزیابی شیوع درد شانه پس از جراحی سزارین با بیهوشی عمومی- مقاله کوتاه

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 8-12

10.22038/ijogi.2011.5772

ناهید زیرک؛ قاسم سلطانی؛ شادی پاکروان؛ مارتا طاهرزاده؛ زهرا مشایخی


بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2011.5777

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان


بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 47-53

10.22038/ijogi.2010.5856

زهرا عابدیان؛ مریم نیکپور؛ نغمه مخبر؛ سعید ابراهیم زاده؛ صغری خانی


فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 17-24

10.22038/ijogi.2009.5899

ابوالفضل محمد بیگی؛ نرگس محمد صالحی


بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2008.5907

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور