گزارش یک مورد حاملگی سرویکال در ترم

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حاملگی نابجای سرویکال، یک وضعیت بالینی نادر است و شایعترین علامت آن، خونریزی واژینال می باشد که با جفت سرراهی، تشخیص افتراقی دارد. سونوگرافی ترانس واژینال جهت تشخیص، و سونوگرافی سه بعدی و ام آر آی در تأیید تشخیص حاملگی نابجای سرویکال کمک کننده می باشند.
گزارش مورد: بیمار، خانم 25 ساله با حاملگی اول و خونریزی واژینال بدون درد در سه ماهه اول و سونوگرافی 14 هفتگی مبنی بر قرارگیری کامل جفت روی کانال سرویکس و چندین بار تکرار خونریزی در سه ماهه دوم و سوم، در هفته 37 بارداری به دلیل درد زایمان، تحت عمل سزارین قرار گرفت. حین سزارین به نظر می رسید که جفت از قدام تا خلف، سوراخ داخلی سرویکس را کاملاً پوشانده است. در قسمت بالای حفره ای که جنین خارج شده بود، فوندوس رحم در حد حاملگی 10 هفته وجود داشت. به دلیل عدم کنترل خونریزی، هیسترکتومی انجام شد و بیمار پس از 2 هفته بستری، بدون هیچ گونه عارضه ای مرخص شد. پاتولوژی جایگزین جفت داخل کانال سرویکس را گزارش کرد (حاملگی سرویکال).
نتیجه گیری: بالاترین سن حاملگی سرویکال که تاکنون گزارش شده، 14 هفته بوده است، در حالی که بیمار حاضر، اولین موردی بود که حاملگی سرویکال تا سن 37 هفته ادامه پیدا کرده بود. از آنجایی که بر اساس شرح حال و سونوگرافی های انجام شده، برای بیمار جفت سرراهی تشخیص داده شده بود، لذا توصیه می شود تمام بیماران باردار که با خونریزی واژینال مراجعه می کنند و در سونوگرافی، جفت پرویا گزارش می شود، از نظر حاملگی سرویکال با سونوگرافی سه بعدی یا ام آر آی بررسی شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Cervical Pregnancy at Term

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ashraf Ganjuie 1
  • Maryam Sadat Hoseini 2
  • Zahra Vahedpour Fard 3
  • Mitra Rafizadeh 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ectopic cervical pregnancy is a rare clinical condition and the most common symptom is vaginal bleeding that has differential diagnosis with placenta previa. Transvaginal sonography is helpful in diagnosis and three-dimensional ultrasound and Magnetic resonance imaging (MRI) help in confirming the diagnosis.
Case report: A 25 year old primigravid woman with painless vaginal bleeding during the first trimester and an ultrasound assessment in 14th week of pregnancy that showed complete placenta previa and repeated vaginal bleeding in second and third trimester underwent cesarean delivery in 37th week of pregnancy due to beginning of labor pain. During cesarean section it was perceived that placenta was completely located in lower segment of uterus from anterior to posterior wall and fundal height was about 10th week of pregnancy. Hysterectomy was performed because of profuse and uncontrollable bleeding. After two weeks, the patient was discharged without any complications. The pathology report revealed complete implantation of placenta into the cervical canal (cervical pregnancy).
Conclusion: The most gestational age of cervical pregnancy which was reported was 14 weeks, while our patient was the first case that her pregnancy continued to 37 weeks. According to the history and performed sonographies, placenta previa was diagnosed for our patient. So, it is strongly recommended that all pregnant women who experience vaginal bleeding and placenta previa is reported in their ultrasound, they should be evaluated regarding cervical pregnancy through three-dimensional sonography and MRI.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervix Uteri
  • Cesarean section
  • Hysterectomy
  • Placenta previa
  • pregnancy