گزارش یک مورد سزارین حوالی مرگ مادر

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تصمیم گیری در مورد سزارین حول و حوش مرگ مادر مشکل است و در شرایط ویژه ای انجام می شود. در موارد ایست قلبی عروقی مادر که اقدامات احیاء ناموفق باشد و یا در شرایطی که امیدی به زنده ماندن مادر نیست و سن بارداری بیشتر از 28 هفته باشد، انجام سزارین ممکن است منجر به نجات جنین شود.
معرفی بیمار: در این گزارش مورد، یک مادر باردار مبتلا به تومور مغزی با بارداری 32 هفته که سزارین حول و حوش مرگ وی انجام و منجر به تولد یک نوزاد زنده شد، معرفی می شود.
نتیجه گیری: نجات جنین با انجام سزارین در مواردی که امکان زنده ماندن مادر نیست، باید مد نظر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perimortem Cesarean Section in Ongoing Maternal Death

نویسندگان [English]

  • Zohreh Yousefi 1
  • Mona Jafarian 2
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A perimortem cesarean section is advised in cases of cardiopulmonary arrest after all other resuscitative measures had failed or in conditions that ongoing pregnant maternal death with gestational age older than 28 weeks. It may result in fetal salvage.
Case presentation: We report the case of a 32 weeks pregnant woman with brain tumor who underwent a successful perimortem cesarean delivery. The result of this procedure Led to the birth of a newborn.
Conclusion: Fetal salvage by caesarean section should be considered in cases that it is not possible to survive mother’s life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetal salvage
  • Cesarean section
  • Maternal Death