دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 1-106 
نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری

صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2021.18167

دکتر نازنین فرشچیان؛ دکتر رزیتا ناصری؛ دکتر نیکزاد فرشچیان؛ پریسا بهرامی کمانگر؛ دکتر منصور رضایی


بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان شیرده با کم‌کاری میل جنسی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنقر در سال 1397

صفحه 23-32

10.22038/ijogi.2021.18169

دکتر سودابه آقابابایی؛ طاهره حشمتیان؛ دکتر قدرت‌الله روشنایی؛ دکتر سیده مهدیه روحانی محمودآبادی؛ دکتر منصوره رفائی


مقایسه دوز کم پروپوفول با میدازولام بر روی علائم همودینامیک مادر و آپگار نوزادان در زنان تحت بی‌حسی اسپاینال در عمل جراحی سزارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه‌کور

صفحه 41-49

10.22038/ijogi.2021.18171

دکتر مجید وطن‌خواه؛ دکتر سید ابراهیم صادقی؛ دکتر محمد زارع‌نژاد؛ دکتر اطهر راسخ جهرمی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ فرشید جاودانی؛ دکتر حسن ضابطیان


اثربخشی بوپروپیون بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: یک کارآزمایی بالینی

صفحه 59-70

10.22038/ijogi.2021.18173

فرزانه یاوری؛ دکتر مهرداد صالحی؛ دکتر امید میرمسیب؛ دکتر محمدجواد طراحی؛ دکتر مجید برکتین؛ دکتر وحید شایگان‌نژاد؛ دکتر فرشته اشتری؛ دکتر میترا ملایی نژاد


مروری

نوروپاتی‌های با منشأ ایمنی در دوران حاملگی و نفاس: مطالعه مروری

صفحه 80-85

10.22038/ijogi.2021.18175

دکتر رضا بوستانی؛ دکتر فریبا زمرشیدی؛ دکتر بهاره فوقانیان


بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری

صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2021.18176

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مرضیه قاسمی گوجانی؛ زهرا باباخانی؛ دکتر مریم طباطبائیان