دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1-106 
تأثیر تمرینات هوازی و مصرف آب انار بر سطوح سرمی استروژن، پروژسترون و پروتئین P53 در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 6-15

10.22038/ijogi.2021.18297

دکتر محسن اکبرپوربنی؛ دکتر فضل‌الله فتح‌الهی شورابه؛ مرضیه یوسفوند؛ مریم قاسمی؛ دکتر عباس مهران‌پور


مقایسه دو پروژسترون میکرونیزه (لوتوژل و یوتروژستان) در حمایت از فاز لوتئال در بیماران تحت سیکل IVF

صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2021.18299

دکتر صدیقه حسینی؛ دکتر ساغر صالح‌پور؛ دکتر لیلا نظری؛ دکتر نسرین سحرخیز؛ دکتر مونا اسمی


ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین بر عملکرد جنسی زنان وابسته به/سوءمصرف مواد اپیوئیدی (داروهای افیونی)

صفحه 23-32

10.22038/ijogi.2021.18300

دکتر فریده سادات آموزگار؛ دکتر مهرداد صالحی؛ دکتر محمدجواد طراحی؛ دکتر میترا ملایی‌نژاد؛ فاطمه مرادی نسب


تأثیر زیره سبز بر شاخص‌های سندرم متابولیک زنان سنین باروری

صفحه 62-70

10.22038/ijogi.2021.18305

شیرین محمودی؛ دکتر مرضیه لری‌پور؛ شایسته اسماعیل‌زاده؛ دکتر زرین سرحدی‌نژاد؛ دکتر هاله تاج‌الدینی


مروری

بررسی تأثیر سوء‌مصرف استروئید آنابولیک آندروژنی بر باروری مردان: مطالعه مروری

صفحه 71-84

10.22038/ijogi.2021.18307

دکتر زهره عباسی؛ فرزانه خدابنده؛ فاطمه یحیوی کوچکسرایی؛ سکینه نظری


گزارش مورد

گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک

صفحه 95-100

10.22038/ijogi.2021.18310

دکتر معصومه غریب؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر بهنوش مهدی‌زاده