دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1-119 

اصیل پژوهشی

مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم

صفحه 1-9

دکتر زینت قنبری؛ دکتر طاهره افتخار؛ دکتر مریم دلدار پسیخانی؛ دکتر فیروزه ویسی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده؛ دکتر مامک شریعت


بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال و خطر بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار

صفحه 16-24

دکتر نگین رضاوند؛ دکتر مستانه کامروامنش؛ دکتر معصومه عیوضی؛ دکتر ژیلا منوچهری؛ مریم همتی؛ روژین فعلی؛ دکتر منصور رضایی


ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388

صفحه 25-34

دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر علی تقی‌پور؛ داود تنباکوچی؛ محبوبه شریفی مقدم بجستانی؛ ریحانه صادقی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی


مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی

صفحه 47-55

حمیده رئوف‌پناه؛ دکتر فریده دهقان منشادی؛ دکتر نسیم شکوهی؛ دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان


تأثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر دیسپارونی و رضایت‌جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

صفحه 56-67

بهناز جعفری؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر طاهره صادقی


بررسی تأثیر افشره تخم شوید بر عملکرد رودهای بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سوکور

صفحه 81-89

زهره یوسفی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ دکتر شکوه سادات حامدی


مروری

بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه

صفحه 90-99

ملیحه قیاسوند؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر صدیقه صدیق مبارک‌‌آبادی؛ دکتر نسرین برومندنیا؛ دکتر حمید شریف‌نیا


گزارش مورد

درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد

صفحه 108-119

دکتر مریم نکولعل تک؛ دکتر سید علی آذین؛ فتانه نظری؛ دکتر بهزاد قربانی