دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1-119 

اصیل پژوهشی

مقایسه میزان موفقیت و کیفیت زندگی به‌دنبال سه روش جراحی پرولاپس با حفظ رحم

صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2021.18426

دکتر زینت قنبری؛ دکتر طاهره افتخار؛ دکتر مریم دلدار پسیخانی؛ دکتر فیروزه ویسی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده؛ دکتر مامک شریعت


بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال و خطر بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار

صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2021.18428

دکتر نگین رضاوند؛ دکتر مستانه کامروامنش؛ دکتر معصومه عیوضی؛ دکتر ژیلا منوچهری؛ مریم همتی؛ روژین فعلی؛ دکتر منصور رضایی


ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده مجله‌ زنان، مامائی و نازایی ایران: 1398-1388

صفحه 25-34

10.22038/ijogi.2021.18429

دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر علی تقی‌پور؛ داود تنباکوچی؛ محبوبه شریفی مقدم بجستانی؛ ریحانه صادقی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی


مقایسه شاخص‌های تعادل پویا در زنان با و بدون بیرون زدگی احشای لگنی

صفحه 47-55

10.22038/ijogi.2021.18435

حمیده رئوف‌پناه؛ دکتر فریده دهقان منشادی؛ دکتر نسیم شکوهی؛ دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان


مروری

بررسی شیوع و متآنالیز اپی‌زیاتومی در خاورمیانه

صفحه 90-99

10.22038/ijogi.2021.18439

ملیحه قیاسوند؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر صدیقه صدیق مبارک‌‌آبادی؛ دکتر نسرین برومندنیا؛ دکتر حمید شریف‌نیا


گزارش مورد

درمان واژینیسموس و بارداری متعاقب آن 18 سال پس از ازدواج: گزارش مورد

صفحه 108-119

10.22038/ijogi.2021.18446

دکتر مریم نکولعل تک؛ دکتر سید علی آذین؛ فتانه نظری؛ دکتر بهزاد قربانی