دوره و شماره: دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 1-96 
مقایسه اثر خوراکی و موضعی زنجبیل بر میزان خونریزی قاعدگی

صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2021.19212

دکتر پانته‌آ شیرویه؛ سمیرا ادهمی؛ دکتر مریم حمزه‌لو مقدم؛ دکتر فتانه هاشم ‌دباغیان؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد


مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری

صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2021.19215

شهره خیری غریبوند؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


مروری

بررسی تأثیر مصرف مکمل منیزیم بر پیشگیری از پره‌اکلامپسی: مرور سیستماتیک

صفحه 78-86

10.22038/ijogi.2021.19219

فاطمه بیات؛ دکتر سیده هانیه علم‌الهدی؛ حدیث شاه‌رحمانی؛ مریم عمیقی؛ نسیم شاه‌رحمانی


گزارش مورد

گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال

صفحه 87-92

10.22038/ijogi.2021.19220

آذین نیازی؛ دکتر مریم مرادی؛ مریم سالاری هدکی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر پیام ساسان‌نژاد


گزارش یک مورد جفت منفذدار

صفحه 93-96

10.22038/ijogi.2021.19221

فیروزه ضیائی؛ فاطمه زهرا کریمی؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر الهه منصوری قزلحصاری