دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-117 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی

صفحه 1-8

دکتر لیلی حفیظی؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر ملیحه امیریان؛ دکتر ناهید زیرک؛ دکتر نیما نخعی


بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف

صفحه 44-54

دکتر زهره عباسی؛ دکتر زهره کشاورز؛ دکتر محمد جلال عباسی شوازی؛ دکتر عباس عبادی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ محبوبه قربانی


بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا

صفحه 67-76

صدیقه شریعت مغانی؛ ریحانه جراحی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر الهام اسفرم


مروری

نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری

صفحه 87-98

دکتر زمزم پاک‌نهاد؛ دکتر محمدجواد طراحی؛ فاطمه شقاقی؛ حدیثه صفی‌نژاد؛ لیلا اسدی؛ زهرا محبی دهنوی


گزارش مورد

گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد

صفحه 112-117

دکتر شیرین طراز جمشیدی؛ دکتر سمانه مهجوری؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر معصومه غریب