دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-117 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش انجام هیستروسکوپی، در موارد مشاهده انسداد لوله فالوپ حین لاپاروسکوپی

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2021.17987

دکتر لیلی حفیظی؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر ملیحه امیریان؛ دکتر ناهید زیرک؛ دکتر نیما نخعی


بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف

صفحه 44-54

10.22038/ijogi.2021.17992

دکتر زهره عباسی؛ دکتر زهره کشاورز؛ دکتر محمد جلال عباسی شوازی؛ دکتر عباس عبادی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ محبوبه قربانی


بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا

صفحه 67-76

10.22038/ijogi.2021.17995

صدیقه شریعت مغانی؛ ریحانه جراحی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر الهام اسفرم


مروری

نقش ریزمغذی‌ها در باروری مردان و زنان: یک مطالعه مروری

صفحه 87-98

10.22038/ijogi.2021.17997

دکتر زمزم پاک‌نهاد؛ دکتر محمدجواد طراحی؛ فاطمه شقاقی؛ حدیثه صفی‌نژاد؛ لیلا اسدی؛ زهرا محبی دهنوی


گزارش مورد

گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد

صفحه 112-117

10.22038/ijogi.2021.17999

دکتر شیرین طراز جمشیدی؛ دکتر سمانه مهجوری؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر معصومه غریب